Vennekredsen ved Dystrup Ramten Søerne

Landsbyklyngen støtter naturdiversiteten ved Dystrup Ramten Søerne og projekt ”Varieret Natur og Vilde Oplevelser”

I landsbyklyngens sydvestlige hjørne ligger et 190 ha. stort fredet naturområde. Det er et smukt gammelt istidslandskab med søer, enge og overdrev, som er rigt på dyre- og planteliv. I 2016 søgte en gruppe lokale lodsejere i samarbejde med Norddjurs Kommune fondsmidler i DDNF til projektet ” Varieret natur og vilde oplevelser”. Formålet med projektet var at fastholde og udvikle områdets rige biodiversitet. Projektet fik midler, og der er siden blevet arbejdet med at skabe bedre vilkår for planter og insekter.

I et samarbejde mellem landsbyklyngen, projektet, og museet Stenvad Mosebrug arbejdes der pt. på formidlingen af områdets natur og kulturhistorie.

I samarbejde med landsbyklyngen er der ligeledes etableret et græsningslaug, som afgræsser vigtige arealer til gavn for biodiversitet. Ønsker man at høre mere om muligheden for at blive en del af græsningslauget, kan man kontakteikki.lyng@gmail.com

Landsbyklyngen arbejder for god natur og støtter derfor projektet.

Læs mere om rådet på:
https://www.facebook.com/groups/611180545746786/?ref=br_tf&epa=SEARCH_BOX

Eller læs mere her:
https://ddnf.dk/project/genskabelse-af-naturomraade-paa-djursland/