Stenvad

Stenvad udviklede sig stærk i forbindelse med etableringen af Gjerrildbanen og produktion af tørv i begyndelsen af 1900 tallet. Siden kom flere virksomheder til byen, som til sidst kunne tælle mere end 50 forskellige virksomheder, heriblandt et kæmpe bageri og et mejeri.

Byens Tørvefabrik er i dag ombygget til Stenvad Mosebrugscenter, som både rummer et historisk museum, en cafe, fungerer som jobafklarings-tilbud for bl.a. langtidsledige, facilitet som mødested og virke for forskellige foreninger, konferencecenter, koncertsted mv. Byens borgere har et stort hjerte for stedet og 80 – 100 stenvadborgere mødes bla. en gang om måneden til fællesspisning. Det gamle bageri huser i dag en del af special-undervisningstilbuddet i Norddjurs Kommune. Ca. midt i byen ligger fodboldstadion, hvor der afholdes fodboldturneringer. Stenvad har en Borgerforening, et Menighedsråd, en Husmoderforening og en Skytteforening.

Skytteforeningen er meget aktiv og har sit eget skyttehus, hvor folk kommer fra hele området også udenfor kommunegrænsen for at skyde.

Fakta om Stenvad

Nyttige links: