Om klyngen

Hvem:
MIN Landsbyklynge består af byerne Fjellerup, Skovgårde, Tranehuse, Hedegård, Bønnerup, Tvedhuse, Gjerrild, Hemmed, Rimsø, Glesborg, Laen, Selkær, Stenvad, Ramten, Hytten, Ørum – og heder, skove, strande, marker, søer, huse og gårde i mellem disse landsbyer.

MIN Landsbyklynge – Midt I Norddjurs er udsprunget, som et led i et nationalt klyngeprojekt støttet og finansieret af DGI, Lokale og Anlægsfonden, samt Realdania. Det er lokale frivillige fra Fjellerup, Bønnerup, Gjerrild, Glesborg, Ørum og Stenvad, der gennem et stort forarbejde med folkemøder og projektansøgninger, har banet vores vej ind i det nationale projekt og fællesskab med 25 landsbyklynger. Hele fundamentet for vores landsbyklynge er derfor baseret på lokale kræfter, ønsker og ideer. En pointe der er yderst vigtig, da landsbyklyngen SKAL drives og dyrkes af klyngens borgere. I klyngeregi gror tingene nedefra og op, og det er vores ønsker og drømme, der skal drive værket i dag og om 20-30-50 år.

I MIN Landsbyklynge kan alle blive frivillige og deltage/bidrage med stort og småt. I ca. 12 mdr. frem har klyngen en enkelt ansat. Det er processkonsulent Niels Bo Nielsen, som skal hjælpe og guide klyngens frivillige med at udvikle en stærk og sammenhængskraftig klynge.