Mastrup

Fra Fannerup over Ginnerup til Mastrup og Skærvad Hovedgård- alle en del af Mastrup Mark morænelandskab Fra bredden af det, der engang var Kolind Sund og hovedvejen mellem Grenaa og Randers ligger et smukt og bølget morænelandskab. Mastrup Mark morænelandskabs bølgede til småbakkede landskab er formet af nordøstisen i forbindelse med dennes fremrykning under sidste istid. Ørum vandløbsdal er som de øst for liggende ådale, Veggerslev Ådal og Skærvad Ådal, nord-sydgående, smalle og for det meste skarpt nedskårne erosionsdale dannet i tiden efter sidste istid.

Fakta om Mastrup 

Nyttige links: