Borgerinddragelse

MIN-Landsbyklynge-Analyse

KORTLÆGNING OG ANALYSE

I 2018 gennemførte landsbyklyngen en stor borgerundersøgelse i hele klyngen. Det er et kortlægnings manøvre som alle klynger gennemgår. Formålet er at få et overblik over hvad folk i klyngen mener om området og at kortlægge både muligheder og udfordringer i klyngen. Som et resultat udgav klyngen denne rapport .