Forfatterarkiv: Sabina Hvid

”SAMMEN FÅR VI DET TIL AT KØRE”

P R E S S E ME D D E L E L S E

”SAMMEN FÅR VI DET TIL AT KØRE”

Hvordan kan vi komme til og fra de mindre byer, når det offentlige skærer ned på busdriften?”Det har da gået meget godt indtil nu”, vil de fleste af os svare. Det har det, takket være vores private biler og en fast busrute gennem byen dagen lang. Og så er vi i landsbyerne gode til at hjælpe hinanden, når det kniber!

Men i vores verden er der i disse år både udvikling og afvikling: De lokale busruter nedlægges for tiden. Buskørslen på Djursland er ramt af besparelser. Der bliver i stedet fokuseret på kørsel til og fra de større byer. Så meget, at vi selv må finde på alternative løsninger, for der kommer ikke meget fra det offentlige, som kan erstatte rutebilerne på landet. Offentlige servicetilbud: bibliotek, borgerservice og skoler bliver centraliseret og placeret længere væk fra os, der bor i de små landsbyer. Så vi må til at klare os selv, hjælpe hinanden og finde egne løsninger!

Fremover vil det også blive nødvendigt at reducere privat bilkørsel, ikke bare i landsbyerne, men i hele verden, hvis der skal være plads til menneskers liv på kloden. Disse globale hensyn er jo mere abstrakt at tænke ind i vores egen hverdag. Men det voldsomme vejr, vi udsættes for lige for tiden, er måske kun en begyndelse til vanskelige leveforhold. Brændstof og udgifter til at holde egen bil er også noget, vi kan tage og føle på. Vi må allerede nu begynde at tænke på at mindske antallet af biler, der kører til og fra vores by med kun én eller to personer, selvom der kunne sidde et par stykker mere.

DER SKER NOGET:

Det sidste års tid har en lille arbejdsgruppe indenfor MIN (”Midt I Norddjurs”) landsbyklynge drøftet, hvilke tiltag der kunne gøres for at sikre, at de norddjurske landsbyer kan holdes levende. Og hvordan det engagement og den aktivitet, vi er kendt for, kan udnyttes i den sammenhæng.

Arbejdsgruppen er nået frem til 4-5 gode ideer, som kan imødegå de nævnte ændringer i transportmønstrene for os i landsbyerne. Nogle ideer kan bare sættes i gang, andre involverer dygtige folk udefra. Arbejdsgruppen for mobilitet har derfor aftalt med sådan nogle fagfolk, at de vil komme og fortælle om disse muligheder på et info-møde for alle borgere: Det holdes på Gjerrild Kro tirsdag d. 12. november kl. 19 til ca. 21. (Der bliver en beskeden betaling, mest for kaffe og kagebuffet på 40 kr).

HVAD ER MULIGHEDERNE?

De muligheder, vi skal høre om på informationsmødet og drøfte om vi har lyst til at igangsætte, er:

Dele-bil: et lille firma, ”Byens Bil”, der allerede er kendt i nogle djurslandske landsbyer, vil stille en bil til rådighed for landsbyen, som kan lejes enten spontant eller forudbestilt. Lejeprisen kan komme helt i bund, hvis vi kan skaffe sponsorstøtte. Initiativtageren, Arne Andersen fra Vestjylland, vil komme og besvare spørgsmål.

Samkørsel: To mobilitets-entusiaster har udviklet en digital løsning, der hedder Nabo-Go. Ved hjælp af en App, de har udviklet, kan man køre med andre eller tilbyde at tage nogen med i sin bil. Det smarte er, at man også kan sammensætte en rute med private tilbud kombineret med offentlig transport. Anders Muusmann fra NaboGo vil komme og fortælle om, hvordan det fungerer og svare på spørgsmål.

Blaffer-stop: er en simpel, men effektiv form for samkørsel, der spreder sig over hele landet for tiden: Byen opstiller simpelthen et stoppested, bestående af et ”Blafferstop” skilt henover en bænk, malet i 2 farver, som markerer, hvor man vil hen, eller mere avanceret: med skilte man kan hejse. Det gør det mere ”stuerent” at få eller give et lift fra sin landsby. Man kan læse og se billeder om udformningen på netværket for blafferstop: ”Blaffernationen.dk”.

Nye tiltag under udvikling fra region og Kommune: Per Elbæk og Line Jarlholm fra Midttrafiks Rådgivnings- og Mobilitetsafdeling vil orientere om bl.a. den retning som Rejseplanen vil udvikle sig i fremtiden, med inddragelse af ”MaaS” (Mobility as a Service) løsninger, der omfatter andre udbydere af transport, samt fortælle om hvorledes

Midttrafik ser udvikling og muligheder for transport i landdistrikterne. Der vil til mødet blive lejlighed til at stille spørgsmål til alle fagfolk.

VÆR MED AT UDFORME:

Vi ønsker at lade en eller to landsbyer i området være spydspids for disse initiativer på Norddjursland, så nye og bedre transportmuligheder breder sig til flere landsbyer. Bønnerups og Gjerrilds borgerforeninger vil støtte op om projektet og deltage i mødet. Det er vigtigt, at mange borgere i området kommer med i udformningen af de nye tiltag omkring transport og mobilitet herude. Info-mødet i november er kun den spæde opstart. Hvis du vil med på vognen, så henvend dig til arbejdsgruppens kontaktperson, Bent Nørregaard på 61603408, eller kom til mødet og hør med, uden forpligtelse.

Arbejdsgruppen er tænkt som idéskaber. Det ville være allerbedst, hvis et par personer ville tage sig af en enkelt opgave, som f.eks. at udforme et blafferstop i deres landsby. Nu er bolden spillet ud. Hvem vil skyde den i mål?

Alle er velkomne til infomødet d. 12.november på Gjerrild Kro.

MVH. Arbejdsgruppen for mobilitet i landsbyerne, under Landsbyklyngen Midt i Norddjurs

Bus og Bobler

På vegne af Landsbyklyngen:Her er en video fra vores opdagelsesrejse i ungdomslandet: ” Bus og Bobler”. Med om bord på bussen var unge, politikere og voksne, der har været unge engang. Landsbyklyngeområdet har rigtig meget at byde på, og mange som gerne vil gøre en ekstra indsats, for at det er godt, at være ung i vores område.

Posted by Bodil Bodil Richardt on Friday, 24 May 2019

Bus og Bobler

Bus og bobler 🚍🥂

Lørdag d. 4. maj kl.13.00-18.30
ser du måske en bus fyldt med unge og ”gamle” køre rundt i vores landsbyklynge. Ombord på bussen er en helt masse engagerede unge, politikere, embedsfolk, foreningsfolk, passionerede voksne, en filmmand m.fl.

De er alle på en rejse i en bus der bobler af inspiration, ideer, nye møder mv. Sammen skal de på opdagelse i ”Ungdommens LAND”.

Hvad kan landet for unge, som byen ikke kan? Hvad er udfordringerne ved at være ung på landet? hvordan kan vi på nye måder skabe værdi for ungdommen? Og hvordan kan vi hjælpes ad med det? Hvad betyder det for ungdommen at have en ”hjemstavn?”

Det er nogle af de ting, vi håber at bliver klogere på undervejs. Bussen er næsten fyldt, men vi har et par pladser til dig der brænder efter at komme med. Er du ung skal du være mindst 16. Kontakt Ikki Lyng på 22 44 01 37.

Busturen slutter med fællesspisning på Stenvad Mosebrug – derefter åbner dørene for alle.
Kl. 19.30 er Mosebruget åbent for alle, der har lyst til at mødes til uformel hygge på tværs af aldre og landsbyer. Daniel sørger for lokale musiske indslag. Udvikler hyggen sig til fest – laver vi en playliste der matcher danseønskerne 😊 Kom glad og med din ”indre” ungdom.

Projektcafé med fællesspisning

Sæt x i kalenderen den 4. april fra kl. 18.00-21.00
Vi holder projektcafé på Mosebruget og starter med fællesspisning kl. 18.00

For tilmelding send 50 kr. på mobile pay til 21694836 eller ring til samme nr. (hvis du fx ikke har mobile pay).

Følgende har meldt ud at de kommer den 4. april:

Projekt “Klynge-karavanen”. Her arbejdes der med at skabe en rullende fredagscafé, der kan skabe uformelle fællesskaber på tværs af klyngen. Helt konkret skal der arbejdes med en ansøgning til puljemidler, samt det skal undersøgers hvordan formelle udfordringer omkring ejerskab m.m. løses.

Projekt “Blomsterne og bierne”. Et projekt, hvor der arbejdes med ideen om at øge områdets biodiversitet og forskønnelse af byer i klyngen ved hjælp af beplantning af blomster.

Vi håber også at se repræsentanter fra det Maritime hus, sysler og samvær, sundhedsnetværket og mobilitetsgruppen.

Har du lyst til at arbejde med ovenstående projekter, eller har du andre ideer og projekter du gerne vil arbejde med i fællesskab med andre, så mød op den 4. april.

Vel mødt 

Hvad er en ambassadør i MIN Landsbyklynge?

Ambassadøren har viden om MIN Landsbyklynge Midt i Norddjurs

Viden kan hentes:

* på halvårlige møde med ambassadørerne
* på hjemmesiden www.minlandsbyklynge.dk
* i Klyngenyt
* på vore møder og arrangementer

En ambassadør formidler viden om landsbyklyngen i sin landsby.

Ambassadørerne kan svare på spørgsmål vedrørende sin landsby. Spørgsmålene kan komme fra andre dele af landsbyklyngen som for eksempel styregruppen eller fra andre ambassadører.

Når der opstår spørgsmål af fælles betydning – eller af betydning for den enkelte landsby, henvender ambassadørerne sig til hinanden og til Eigil, Signe eller Niels Bo.

Ved tilflytning til landsbyen kan ambassadøren formidle kontakt til en lokal borger, der kan svare på spørgsmål eller hjælpe på anden vis.

Eigil og Signe vil:

* sørge for oplysninger til ambassadørerne

* sørge for at indkalde ambassaden til det halvårlige møde.

Niels Bo hjælper til i starten.

Norddjurs Kommune vil gerne støtte dette arbejde. De kan f. eks. Indgå i samarbejdet om tilflyttere. Hanne Lykke fra kommunen har denne opgave.